Witamy na stronie dlaoswiaty.pl

Dla oświaty pracuje służba publiczna i administracja państwowa. Dla oświaty ofertę kierują instytucje państwowe i firmy działające na rynku.  [ Dla – Poświęcić się dla dobra ludzi. Tworzy wyrażenia obejmujące osoby lub przedmioty, ze względu na które realizowana jest treść zadania: Wybudowano szkoły dla dzieci. Mały Słownik Języka Polskiego PWN 1990. ]  Zakładka Wydziały Edukacji obejmuje dane urządów 311 gmin. W opisie znaleźć można dane tele/adresowe, mapkę i nazwisko kierownika.